HISTORIA2021-02-16T07:49:05+00:00

Historia

Taustaa

Riihi säätiö on merkitty säätiörekisteriin joulukuussa 1980. Säädepääoman 150 000 markkaa maksoi Suomen Sosialidemokraattista puoluetta lähellä ollut järjestö Pohjolan Lomasuunta ry. Peruspääomasta 10 000 markkaa oli rahaa, loppuosa koostui tontista Lumijoella.

Sääntöjensä mukaan säätiön tarkoituksena on työväen ja muun kansanperinteen tallentaminen, biodynaamisen viljelyn edistäminen ja tunnetuksi tekeminen, luonnonsuojelun edistäminen, ammatillisten opintojen tukeminen ja sosiaalisen asuntotoiminnan edistäminen Suomessa.

Säätiöllä on omistuksessaan noin 580 vuokra-asuntoa reilussa kymmenessä kiinteistössä Oulun seudulla. Asuntotoiminnan lisäksi säätiö järjesti 1990–2000-luvuilla yleisölle avoimia esitelmä- ja muita tilaisuuksia yhteiskunnallisista aiheista. Säätiö jakoi tuolloin myös apurahoja lähinnä luonnon- ja ympäristönsuojelua koskevaan tutkimustyöhön.

Säätiön toiminta läpivalaistu

Vuonna 1998 säätiön toimintaa alettiin tutkia erinäisten epäselvyyksien vuoksi. Valtion asuntorahasto (ARA) teki joulukuussa 2001 säätiön toiminnasta tutkintapyynnön Keskusrikospoliisille ja verottajalle. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) pyysi tammikuussa 2003 säätiötä selvittämään toimintaansa.

Riihi säätiö määrättiin lakkautettavaksi Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä heinäkuussa 2010. Helsingin hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen lokakuussa 2012 ja erotti Riihi säätiön hallituksen toimestaan tehtyjen rikkeiden vuoksi. Samassa yhteydessä hovioikeus määräsi selvitysmiehen hoitamaan säätiön asioita, kunnes uusi hallitus on säätiön sääntöjen mukaisesti valittu.

Selvitysmiehen toimeksiannosta säätiössä ja sen omistamissa kiinteistöosakeyhtiöissä tehtiin erityistilintarkastus koskien tilikausia 2007–2010. Erityistilintarkastuksen havaintojen perusteella selvitysmies päätti jättää tutkintapyynnöt poliisille. Säätiön hallituksen entisen puheenjohtajan todettiin aiheuttaneen vahinkoa Riihi säätiön omistamille kiinteistöosakeyhtiöille. Rikkeet oli tehty pääosin 1990-luvulla, viimeisimmät 2000-luvun alussa. Kaikki Riihi säätiön omistamat kiinteistöosakeyhtiöt nostivat rikokseen perustuvat vahingonkorvauskanteet Helsingin käräjäoikeudessa elokuussa 2010. Korkein oikeus tuomitsi vuonna 2012 säätiön hallituksen entisen puheenjohtajan vankeusrangaistukseen törkeistä avustuspetoksista (KKO 2012:53).

Uusi hallitus aloitti työnsä

Helsingin käräjäoikeus antoi 18.2.2015 päätöksen ja määräsi Riihi säätiön hallituksen jäseniksi Kalervo Haverisen, Anu Mäenpään, Janne Ollikaisen, Anu Rajajärven ja Ulla-Maija Rajakankaan.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa ja keskittyi säätiön omaisuuden haltuunottoon, säätiön strategian sekä säätiön päivittäisen johtamisen organisoinnin valmisteluun.

Riihi säätiön hallitus laati ja hyväksyi itselleen työjärjestyksen. Työjärjestyksen mukaan Riihi säätiö noudattaa toiminnassaan hyvää säätiötapaa ja säätiöitä koskevia säännöksiä.