Nuori näyttämö -hanke ehkäisee nuorten syrjäytymistä

Nuori Näyttämö on laaja, nuoret ja teatterialan ammattilaiset yhdistävä verkosto, jonka tavoitteena on saada uusia näytelmätekstejä nuorten esitettäväksi ja luoda ammattiteattereiden yleisötyöhön tuoreita käyntäntöjä nuorten kohtaamiseen.

Teatteria tekemällä voidaan vähentää nuorten elämän siirtymävaiheisiin liittyvää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä vahvistamalla heidän sosiaalista kompetenssiaan. Hankkeeseen osallistuvat 13–19-vuotiaat nuoret voivat harjoitella osallisuuttaan ja ilmaisukykyään pedagogisesti ohjatussa prosessissa. Alan ammattilaisten ohjaamat nuoret oppivat ottamaan paikkansa ryhmässä ja yhteisössä.

Nuori Näyttämö -hankkeen valtakunnallinen toteuttaja- ja tuottajataho on Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. Riihi säätiö on tukenut hanketta.

 

2019-03-11T13:36:18+00:0011.03.2019|

Työväenlauluportaali taltioi musiikkiperinnettä

Työväenlauluperinteeseen ja kantaa ottavaan lauluun perustuva Työväenlaulu.fi-portaali on koonnut yhteen ainutlaatuisen verkoston suomalaisia kantaa ottavan laulun ammattilaisia jakamaan osaamistaan. Portaali tarjoaa tietoa työväenmusiikista alan harrastajille ja suurelle yleisölle.

Se kokoaa piiriinsä ihmisiä ja lauluja, jotka ovat vähäosaisten puolella sekä ottavat kantaa demokratian, tasa-arvon, rauhan, suvaitsevaisuuden ja kestävän kehityksen puolesta. Portaali kokoaa yhteen työväenmusiikin tekijät ja harrastajat sekä tilaisuuksien järjestäjät.

Portaalin yhteydessä on käynnistetty myös vanhojen kisällilaulujen keräys, jossa on taltioitu jälkipolville jo yli 1 500 sanoitusta. Keväällä 2017 julkistettu portaali on osa Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi -hanketta. Riihi säätiö on tukenut portaalin kehittämistä.

 

2019-03-11T13:34:09+00:0011.03.2019|

Radiosarja oikeudenmukaisuuden historiasta

Monet vetoavat nykyään oikeudenmukaisuuteen, mutta mitä sillä tarkoitetaan? Millainen on oikeudenmukaisuuden historia? Käsitykset oikeasta ja väärästä ovat rakentuneet pitkän ajan kuluessa. Muusikko Matti Johannes Koivu käsittelee Oikeudenmukaisuuden historia -radiosarjassaan Suomessa eri aikakausina vallinneita käsityksiä oikeudenmukaisuudesta.

YLE radio 1:ssä kesällä 2018 kuultu ohjelmasarja pureutuu siihen, miten käsitys oikeasta ja väärästä sekä kokemus yhteiskunnallisesta osallistumisesta syntyvät. Sarjassa kuljetaan noin sadan vuoden matka sääty-yhteiskunnasta aina tähän päivään saakka.

Ohjelmassa työväen ja tilattoman väestön historialla on suuri osuus. Samat ongelmat, jotka maaseudun tilaton väestö kohtasi 1800-luvun lopussa ovat jälleen nostamassa päätään. Kasvavat tuloerot ja epävarmat työmarkkinat ovat taas todellisuutta. Ohjelmassa tutkitaan työväen ja tilattoman väestön identiteettiä ja sen muutosta. Sitä, kuinka luokkayhteiskunta syntyi ja katosi, ja sitä kuinka se taas syntyy uudestaan. Kantavana teemana on, miten oikeudenmukaisuus motivoi kansalaisyhteiskunnan toimintaa vuonna 2018.

Oikeudenmukaisuuden historia on kuunneltavissa YLE Areenassa. Riihi säätiö on tukenut ohjelman syntymistä.

2018-12-21T12:21:04+00:0021.12.2018|

Riihi säätiö myönsi apurahoja

Riihi säätiö on myöntänyt avustuksia ja apurahoja vuodelle 2018 yhteensä 252 000 euroa. Määrä on yli kaksi kertaa aiempaa suurempi, sillä vuonna 2017 säätiö myönsi avustuksia ja apurahoja kaikkiaan 109 000 euroa. Avustusta sai puolet hakijoista, yhteensä 25 henkilöä tai työryhmää.

Avustusta saivat muun muassa oikeudenmukaisuuden historiaa käsittelevä radiosarja, työväenkulttuuria ruotsinsuomalaisissa siirtolaisyhteisöissä selvittävä tutkimusprojekti sekä nuoria teatterintekijöitä esiin tuova hanke.

Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja tavoitteitaan tukevaan toimintaan. Yhteisöille suunnatut avustukset voivat olla kertaluontoisia hankeavustuksia, kumppanuusavustuksia tai toiminta-avustuksia. Apurahoja säätiö jakaa yksityisille henkilöille tai henkilöryhmille. Apurahat ovat kertaluonteisia yhteen tiettyyn hankkeeseen, esimerkiksi tutkimushankkeeseen.

Säätiö jakaa avustuksia kaksi kertaa vuodessa. Maaliskuun loppuun mennessä jätetyt hakemukset käsitellään touko-kesäkuun aikana ja syyskuun loppuun mennessä jätetyt marras-joulukuun aikana. Riihi säätiön apurahoja voi hakea vuosittain elokuussa Kansan Sivistysrahaston kautta.

2018-12-14T21:08:29+00:0014.12.2018|

Riihi säätiö mukana Työväen musiikkitapahtumassa

 

Riihi säätiö oli heinäkuussa mukana Työväen musiikkitapahtumassa Valkeakoskella. Tapahtuman lähtökohta on peilata työväen musiikin historiaa ja nykypäivää. Teemoitetut yhteiskunnalliset keskustelutilaisuudet ovat perinteisesti keskeinen osa ohjelmaa. Päivien aikana kuultiin muun muassa keskustelut arvoista ja sananvapaudesta, Euroopasta, sananvapaudesta ja populismista sekä asunnoista ja työvoimapolitiikasta.

– Olimme säätiönä mukana nyt toista kertaa ja tuimme Työväen musiikkitapahtumaa taloudellisesti. Tavoitteenamme oli auttaa musiikkitapahtumaa korkeatasoisen seminaarin järjestämisessä. Kokemukset olivat erittäin positiivisia ja se synnytti ideoita jatkoa varten. Lanseerasimme Valkeakoskella myös uuden sloganimme Elävän työväenkulttuurin puolesta ja saimme säätiölle hyvää näkyvyyttä, kertoo asiamies Janne Ollikainen.

Nelipäiväinen tapahtuma järjestettiin 27.-30. heinäkuuta ja se veti paikalle noin 40 000 kävijää. 45-vuotisjuhlaansa viettäneillä festivaaleilla esiintyi laaja joukko suomalaisia eturivin artisteja, kuten Sanni, Paleface, Anna Puu, Jarkko Martikainen ja Lauri Tähkä.

2017-08-23T13:30:35+00:0023.08.2017|