AVUSTUKSET JA APURAHAT2019-03-11T13:25:21+00:00

Avustukset ja apurahat

Riihi säätiö jakaa sääntöjensä mukaisesti vuosittain apurahoja ja avustuksia yleiseksi hyväksi. Apurahoja ja avustuksia myönnetään säätiön tavoitteita tukevaan toimintaan ja niiden myöntämisestä vastaa säätiön hallitus.

Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa. Maaliskuun loppuun mennessä jätetyt hakemukset käsitellään touko-kesäkuun aikana ja syyskuun loppuun mennessä jätetyt hakemukset marras-joulukuun aikana.

Säätiön tavoitteena on tarkoituksensa toteuttamiseksi monipuolisesti tukea:

  • työväen ja muun kansanperinteen tieteellistä tutkimusta ja kulttuuritoimintaa sekä arkisto- ja tietopalvelua,
  • ammatillisten opintojen tutkimusta edistävien yhteisöjen ja säätiöiden toimintaa,
  • sosiaalista asuntotoimintaa ja tieteellistä tutkimusta sekä
  • luonnonsuojeluun liittyvää tutkimus- ja valistustoimintaa.

Apurahoja voidaan myöntää säätiön tarkoituksen mukaisiin kohteisiin liittyviin tieteellisiin tutkimuksiin tai tutkimushankkeisiin tutkijoille, tutkimusryhmille ja -hankkeille. Avustuksia voidaan osoittaa yhteisöille (muille yhdistyksille tai säätiöille), joiden toiminnan tukeminen toteuttaa Riihi säätiön tarkoitusta esimerkiksi omalla toiminnallaan, jakamalla stipendejä tai apurahoja.

Avustukset voivat olla kertaluonteisia tai vuosittaisia pidempiaikaisia avustuksia, toiminta-avustuksia tai projektiavustuksia. Stipendejä voidaan osoittaa erityisen hyvästä säätiön tarkoitusta toteuttaneesta toiminnasta. Stipendi voidaan myöntää jälkikäteen.

Avustusten muodot

Yhteisöille tarkoitetut avustukset

Hankeavustus: kertaluontoinen avustus, näitä jaetaan useamman kerran vuodessa, yksittäinen projekti, selvitys- tai historiahanke, pienempi seminaari tai konferenssi. Hankeavustukset jaetaan pääsääntöisesti keväällä ja ne koskevat kuluvaa vuotta.

Kumppanuusavustus: 2-4- vuotinen avustus, kerran vuodessa sopimusperusteisesti, esimerkiksi jokin isompi tapahtuma, jonka valmistelu kestää useamman vuoden tai vaihtoehtoisesti pysyvämpi merkittävä vuosittainen tapahtuma, jonka kanssa yhteistyökumppanuutta halutaan vahvistaa. Kumppanuusavustuskohteet valitaan kumppanuusohjelmaan valittujen sopimusten päättyminen huomioiden.

Toiminta-avustus: pysyvämpi luonteinen toiminta-avustus, jonkin toiminnan turvaamiseen esim. museo- tai arkistotoiminta. Toiminta-avustuksista päätetään vuosittain loka-joulukuussa.

Hae avustusta

Yhteisöt voivat hakea säätiöltä avustusta jättämällä avustushakemuksen (täyttäminen edellyttää rekisteröityä Google-tiliä).

Tästä näet avustuslomakkeessa tarvittavat tiedot.

Apurahat

Apurahoja voidaan jakaa yksityisille henkilöille tai henkilöryhmille. Apurahat ovat kertaluonteisia yhteen tiettyyn esim. tutkimushankkeeseen. Apurahahakemukset säätiölle jätetään vuosittain elokuussa Kansan Sivistysrahaston hakusovelluksen kautta.

Lisätietoja: Säätiön asiamies Janne Ollikainen puh. 040 501 9908 tai hakemus@riihi.fi.

Myönnetyt apurahat