AVUSTUKSET JA APURAHAT2024-05-24T07:14:15+00:00

Avustukset ja apurahat

Riihi säätiö jakaa sääntöjensä mukaisesti vuosittain apurahoja ja avustuksia yleiseksi hyväksi. Apurahoja ja avustuksia myönnetään säätiön tavoitteita tukevaan toimintaan ja niiden myöntämisestä vastaa säätiön hallitus.

Säätiön tavoitteena on tarkoituksensa toteuttamiseksi monipuolisesti tukea:

  • työväen ja muun kansanperinteen tieteellistä tutkimusta ja kulttuuritoimintaa sekä arkisto- ja tietopalvelua,
  • ammatillisten opintojen tutkimusta edistävien yhteisöjen ja säätiöiden toimintaa,
  • sosiaalista asuntotoimintaa ja tieteellistä tutkimusta sekä
  • luonnonsuojeluun liittyvää tutkimus- ja valistustoimintaa.

Apurahoja voidaan myöntää säätiön tarkoituksen mukaisiin kohteisiin liittyviin tieteellisiin tutkimuksiin tai tutkimushankkeisiin tutkijoille, tutkimusryhmille ja -hankkeille. Avustuksia voidaan osoittaa yhteisöille (muille yhdistyksille tai säätiöille), joiden toiminnan tukeminen toteuttaa Riihi säätiön tarkoitusta esimerkiksi omalla toiminnallaan, jakamalla stipendejä tai apurahoja.

Avustukset voivat olla kertaluonteisia tai vuosittaisia pidempiaikaisia avustuksia, toiminta-avustuksia tai projektiavustuksia. Stipendejä voidaan osoittaa erityisen hyvästä säätiön tarkoitusta toteuttaneesta toiminnasta. Stipendi voidaan myöntää jälkikäteen.

Avustusten muodot

Yhteisöille ja työryhmille tarkoitetut avustukset

Hankeavustus: kertaluontoinen avustus, yksittäinen projekti, selvitys- tai historiahanke, pienempi seminaari tai konferenssi.

Kumppanuusavustus: 2-4- vuotinen avustus, kerran vuodessa sopimusperusteisesti, esimerkiksi jokin isompi tapahtuma, jonka valmistelu kestää useamman vuoden tai vaihtoehtoisesti pysyvämpi merkittävä vuosittainen tapahtuma, jonka kanssa yhteistyökumppanuutta halutaan vahvistaa. Kumppanuusavustuskohteet valitaan kumppanuusohjelmaan valittujen sopimusten päättyminen huomioiden.

Apurahoja voidaan jakaa yksityisille henkilöille tai henkilöryhmille. Apurahat ovat kertaluonteisia  esim. tiettyyn tutkimushankkeeseen kohdentuva tukimuoto.

Hae avustusta tai apurahaa

Avustuksia ja apurahoja voi hakea säätiöltä  jättämällä hakemuksen  sähköistä lomaketta käyttäen:

Hakuaikataulu vuonna 2024:

  • Avustushakemukset jätettävä 30.9.2024 mennessä
  • Avustuspäätökset joulukuussa 2024
  • Päätöksistä tiedottaminen tammikuussa 2025.

Lisätietoja: Säätiön asiamies Janne Ollikainen puh. 040 501 9908 tai hakemus@riihi.fi.

Myönnetyt apurahat