Asuntokohteet
Tulorajat
 


 Varallisuus

Henkilöluku 1 2 3 4 5
Varallisuus (brutto €)
34.000
43.000
48.000
59.000
71.000


Varallisuutta on esim. hakijan omistama kiinteistö tai osakehuoneisto. Näistä tarvitaan luotettava arvio myyntiarvosta ja selvitys lainoista. Myyntiarvion voi pyytää isännöitsijältä tai kiinteistönvälittäjältä.


Uudessa valtioneuvoston asetuksessa ei ole enää tulorajoja, mutta itse tuloarvostelu ei ole kuitenkaan poistunut. Hakijaruokakunnan tulot kuuluvat edelleen asukasvalintaperusteisiin ja ne otetaan huomioon hakijoita etusijajärjestykseen asetettaessa.

Hakijaruokakunnan tuloiksi lasketaan ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvät bruttotulot kuukaudessa. Tuloja ovat esimerkiksi palkkatulot kaikkine lisineen, puolison saama elatusapu, eläkkeet, toistuvasti maksettavat tapaturma- ja vakuutuskorvaukset, invalidiraha sekä pääomatulot, kuten  korko-, osinko- ja vuokratulot. Aikuisopintoraha ja aikuiskoulutustuki lasketaan myös tuloksi.

Selvitys hakijoiden bruttotuloista on edelleen toimitettava asuntohakemuksen liitteenä.


Riihi säätiö r.s. © 2006. Kaikki oikeudet pidätetään.